Stena Fastigheter Malmö och Creativa Gemenskapens Kooperativ

Creativa Gemenskapens kooperativ är ett arbetsintegrerande socialt företag i Malmö, som bland annat erbjuder städservice, seniorstöd, layout, lunch & catering. Deras största styrka är det sociala värdet och de har alltid samhällsnytta i fokus.  Som ett arbetsintegrerande socialt företag har de som mål att  integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Creativa Gemenskapens kooperativ har ett viktigt uppdrag med sitt kök och tjänster till Stena Fastigheter Malmös boende mitt i stan. De levererar en service till de boende som endast ett arbetsintegrerande socialt företag har möjlighet att leverera. En affär som är långsiktig och oumbärlig för de boende, såväl som bolagen.

Det sociala företaget är själva hyresgäster i fastigheten och där Stena Fastigheter, Malmö, och Creativa Gemenskapens kooperativ gemensamt arbetar för en stärkt ekonomi för organisationen. Servicen de levererar är mycket uppskattad av de boende.  Det är en verklig och bra affärsrelation med en förståelse för respektive verksamheters kärnaffär.

Läs mer om Creativa Gemenskapens kooperativ här! 

Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar och Estrella tog hem priset Nyttigaste Affären 2017

Vi vill stolt presentera Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar och Estrella som vann Nyttigaste Affären 2017. Samarbetet mellan de båda företagen är både inspirerande och ett framgångsrikt koncept för andra företag i framtiden. Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att se vinnarfilmen. 


Prismotivering: 

”Estrella och Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar har funnit varandra i ett gemensamt intresse för god mat och goda värderingar. Deras förtroendefulla samarbete har utvecklats över tid och bland annat lett till att Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar numera driver Estrellas lunchmatsal. På så vis skapas nya jobb hos Lärjeån, samtidigt som Estrellas medarbetare kan njuta närodlad mat av högsta kvalitet.

Estrella och Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar visar vägen när det gäller affärer som är nyttiga för alla och tilldelas därför priset Nyttigaste Affären 2017.”

 

Nu är nomineringstiden slut!

Tack så mycket för alla nomineringar! 

Juryn har nu sammanställt alla nomineringar och utsett årets vinnare av Nyttigaste Affären 2017. I år har vi fått in många bra nomineringar och beslutsfattandet har varit svårt.  Prisutdelningen kommer att ske under Nyföretagardagen den 7/11 klockan 16.30. Priset delas ut av Lena Apler, styrelseordförande i Collector Bank.

Årets jury: 

Susann Dutt ordförande CSR Västsverige

Eva-Lena Albihn vice vd Business Region Göteborg

Malin Bernhardsson kontorschef Spoon Göteborg

Lars-Göran Andersson vd HSB Göteborg

Sven Bartilsson verksamhetsledare Coompanion Göteborg

Gör som IKEA Malmö och Yalla Trappan
– nominera till Nyttigaste Affären!

Foto: Björn Olsson

Vilka blir 2017 års vinnare av Nyttigaste Affären? Nu är sista chansen att nominera, anmälningstiden går ut den 29 september.

Förra året vann IKEA Malmö och Yalla Trappan, som bland annat belönades för den gemensamma syateljé de driver inne på IKEA:s varuhus i Malmö. Priset blev ett erkännande av samarbetet, tycker Christina Merker-Siesjö, som är ordförande för det sociala arbetsintegrerande företaget Yalla Trappan.

– Det är så viktigt att vi i vår sektor lyfter oss själva och ser vilket värde den idéburna sektorn har. Priset blev en bekräftelse på vårt arbete och att vi hade lyckats, säger hon.

För Yalla Trappan blev uppmärksamheten kring priset ett slags kvalitetsstämpel.

– Det är inte bara den stora äran utan priset sätter också avtryck i vår affärsverksamhet. Vi drar till oss många som vill samarbeta med oss, säger Christina Merker-Siesjö.

Nya perspektiv på nytta

Vad är egentligen en nyttig affär? Det var ämnet för Nyttigaste Affärens frukostseminarium i Stockholm den 30 augusti. Tre föreläsare bidrog med olika perspektiv på vad det är som får allt fler företag att vilja göra samhällsnytta.

Maria Sköld från kommunikationsbyrån Spoon pekade på fem trender som driver företag att ta större ansvar. Den kanske viktigaste och mest underskattade handlar om engagemang – fler och fler företag inser att framgång kräver engagerade medarbetare. Och att många vill vara delaktiga i samhällsnyttiga affärer. Ny forskning visar dessutom att bra berättande kan stärka engagemang och sammanhållning. Maria Skölds presentation hittar du här!

Christina Wahlström, hållbarhetsstrateg på Skandia och stiftelsen Idéer för livet, varnade för frasen ”Vi har inte råd”. Livförsäkringsbolaget Skandia har tillsammans med universiteten i Umeå och Uppsala räknat på värdet av förebyggande sociala insatser. Att exempelvis hjälpa utsatta unga lönar sig redan på kort sikt. Skandia har också tagit fram en livsstilskalkylator, för den som vill beräkna de ekonomiska vinsterna av livsstilsförändringar.  Christina Wahlströms presentation finns här

Eva Carlsson från Tillväxtverket pratade om hur myndigheten arbetar för att främja hållbar tillväxt, oavsett om det handlar om den sociala, den miljömässiga eller den ekonomiska dimensionen. Det är också något som intresserar allt fler företag. Enligt Tillväxtverkets undersökning bedriver hälften av de svenska företagen ett aktivt hållbarhetsarbete. Samma rapport visar att de hållbara företagen är mer innovativa och tillväxtinriktade än andra. Eva Carlssons presentation finns här! Och rapporten för Hållbart företagande finns här.

Ebba Westerberg från Coompanion ledde seminariet och berättade om erfarenheterna hittills från priset Nyttigaste Affären. Dessutom uppmanade hon alla som känner till en samhällsnyttig affär att nominera den till 2017 års pris.

 

 

 

 

 

Sveriges nyttigaste frukost 30/8-2017 i Stockholm

Vilken nytta har företag av att göra samhällsnytta? Välkommen på ett frukostmöte på det temat, den 30 augusti i Stockholm.

Frukosten ordnas av priset Nyttigaste Affären, som startade 2015 för att belöna samhällsnyttiga affärssamarbeten. Då var det fortfarande något ganska okänt, men nu växer intresset snabbt. På seminariet får du både del av erfarenheterna hittills och tips inför framtiden.

Vi träffas på Rosenlundsgatan 40, hos kommunikationsbyrån Spoon som är en av värdarna för priset Nyttigaste Affären. Frukosten, från det sociala företaget Blå vägen, står framdukad från halv åtta. Klockan åtta och en dryg timme framåt väntar sedan ett fullmatat program:

Trendspaning. Maria Sköld från Spoon berättar om hur värderingar, öppenhet och storytelling gör företag mer effektiva.

Så mäts socialt hållbart värdeskapande. Anja Skans från Skandia presenterar den modell hennes företag använder för att mäta social hållbarhet, något de jobbat med i 30 år.

Nyttiga affärer ger konkurrenskraftiga företag. Eva Carlsson från Tillväxtverket visar hur samhällsansvar också stärker det egna företaget.

Morgonen leds av Ebba Westerberg från Coompanion. Hon är projektledare för Nyttigaste Affären och delar med sig av erfarenheter från de tidigare vinnarna IKEA Malmö, Yalla Trappan, Gothia Towers och Räddningsmissionen.

Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Anmäl dig här! https://goo.gl/forms/gW6CJXAjLgc2dKI93

Eller kontakta Ebba Westerberg om du har ytterligare frågor.

ebba.westerberg@coompanion.se

Tid: 07.30-09.10

Plats: Spoon, Rosenlundsgatan 40

Spoon http://spoonagency.com/

Blå Vägen http://www.blavagen.nu/

Klicka på bilden för mer information om frukostmötet

Klara besked i Almedalen

Hur kan företag mäta socialt värde? Vad händer i IKEA Malmös och Yalla Trappans gemensamma syateljé? Och varför vill Skanska se hårdare krav vid upphandlingar? De frågorna och många fler besvarades under Nyttigaste Affärens seminarium i Almedalen.

Hållbarhet var det vanligaste ämnet i seminarieutbudet under 2017 års Almedalsvecka. Nyttigaste Affären bidrog genom att bjuda in till ett samtal kring nya sätt för företag att göra mer hållbara affärer.

På plats fanns bland andra 2016 års mottagare av priset Nyttigaste Affären, IKEA och Yalla Trappan. Sedan mars 2016 driver Yalla Trappan syateljé inne på IKEA Malmö.

– Det har blivit väldigt uppskattat av både kunder och medarbetare, berättade Emil Eriksson, som är presstalesperson för IKEA.

Efter framgångarna i Malmö började IKEA med liknande service även vid varuhuset i Barkaby utanför Stockholm och intresset är stort för att rulla ut modellen på fler håll.

Även för det arbetsintegrerande kooperativet Yalla Trappan har samarbetet med IKEA blivit en framgång. Christina Merker-Siesjö från Yalla Trappan beskrev hur det till och med inneburit att de kunnat nyanställa. I dag har företaget 34 medarbetare, främst från stadsdelen Rosengård i Malmö.

– Vi har lärt oss mycket efter vägen. Det har inte varit lätt alla gånger, men det har alltid funnits en väldigt bra dialog mellan oss och IKEA, sa Christina Merker-Siesjö.

Hon var inbjuden till ett antal seminarier under Almedalsveckan, som ett tydligt bevis på det växande intresset för den här typen av sociala och arbetsintegrerande företag.

Men trots att många är nyfikna på sociala företag har de ofta svårt att nå ut och hitta nya kunder. För att råda bot på det bildades säljbolaget Social Trade i Göteborg. Mari Odenbjörk är säljare där och frågades under seminariet ut av Ingrid Bexell-Hultén från Coompanion.

– Sociala företag är ofta ganska små och har inte så många kontakter. Samtidigt finns många som vill handla med sociala företag men som inte riktigt vet hur. Då kan Social Trade hjälpa till, sa Mari Odenbjörk.

Erik Jannesson, ekonomie doktor i ekonomistyrning och konsult på Serus, medverkade också och berättade om metoder för att mäta social hållbarhet. Ursprungligen var det något som mest lockade den offentliga sektorn, där en tredjedel av Sveriges kommuner inrättat någon form av social investeringsfond. Men efter hand har även allt fler företag börjat utveckla metoder för att mäta socialt hållbart värdeskapande. Erik Jannesson gav nyligen ut en bok i ämnet tillsammans med Skandias hållbarhetschef Lena Hök och Coompanions ordförande Gordon Hahn.

Även bygg- och fastighetsbranschen ser allt större behov av att mäta social hållbarhet. Jonas Naddebo, som är utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska, berättade om företagets första projekt där kunden hade ställt sociala krav i byggupphandlingen. Det var 2012 som Örebro Bostäder beslutade att mäta kostnaden för utanförskap i samband med att miljonprogramsområdet Vivalla skulle rustas upp och sedan kräva motåtgärder av intresserade byggentreprenörer.

– Den som fick uppdraget skulle se till att skapa 50-60 praktikplatser. Vi vann upphandlingen och har redan skapat 64 platser. Och vi slår inte av på takten, när vi går i mål vid årsskiftet 2017-2018 ska vi ha nått det övre intervallet, lovade Jonas Naddebo.

Skanska har samarbetat med nationalekonomen Ingvar Nilsson för att mäta det sociala värde som projektet skapade.

I ett panelsamtal lett av Maria Sköld från kommunikationsbyrå Spoon fick sedan Skanskas Jonas Naddebo, Emil Eriksson från IKEA, Christina Merker-Siesjö från Yalla Trappan och ekonomen Erik Jannesson ge sin bild av hur företag kan göra mer hållbara affärer.

– Jag vill trycka på att företag måste mäta värdet av social och miljömässig hållbarhet. Det måste finnas med i styrningen av bolaget och vara en del av affären. Här har vi sett en väldigt positiv utveckling de senaste 4-5 åren, men jag skulle önska att det gick ännu fortare, sa Erik Jannesson.

Jonas Naddebo från Skanska önskade för sin del att fler kommuner skulle utnyttja de möjligheter som Lagen om offentlig upphandling numera ger att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandlingar.

– När Sverige nu ska bygga 700 000 nya bostäder har vi inte råd att göra om gamla misstag, vi måste hitta nya sätt att jobba med inkludering och delaktighet. Dessutom måste vi skapa naturliga mötesplatser, sa han.

Christina Merker-Siesjö beskrev hur Yalla Trappan just blivit en sådan mötesplats, dit människor vågar komma.

– Vi har funnits i Rosengård i sju år. Det är ett område som annars ofta får svarta rubriker i media, men vi har aldrig ens råkat ut för ett inslaget fönster. De som jobbar på Yalla Trappan är mammor som bor där och de bidrar med stabilitet till området, sa hon.

Alla paneldeltagarna betonade vikten av att lära av varandra och av andra aktörer. Emil Eriksson tyckte att stora företag, som IKEA, måste vara flexibla för att kunna samverka med andra som är betydligt mindre:

– Även om IKEA är ett jättestort företag kan vi inte göra det här ensamma. Vi behöver samarbeta med politiker, intresseorganisationer och andra företag, både inom och utanför vår bransch. Vi måste göra det här tillsammans.