Stena Fastigheter Malmö och Creativa Gemenskapens Kooperativ

Creativa Gemenskapens kooperativ är ett arbetsintegrerande socialt företag i Malmö, som bland annat erbjuder städservice, seniorstöd, layout, lunch & catering. Deras största styrka är det sociala värdet och de har alltid samhällsnytta i fokus.  Som ett arbetsintegrerande socialt företag har de som mål att  integrera människor i samhälle och arbetsliv.

Creativa Gemenskapens kooperativ har ett viktigt uppdrag med sitt kök och tjänster till Stena Fastigheter Malmös boende mitt i stan. De levererar en service till de boende som endast ett arbetsintegrerande socialt företag har möjlighet att leverera. En affär som är långsiktig och oumbärlig för de boende, såväl som bolagen.

Det sociala företaget är själva hyresgäster i fastigheten och där Stena Fastigheter, Malmö, och Creativa Gemenskapens kooperativ gemensamt arbetar för en stärkt ekonomi för organisationen. Servicen de levererar är mycket uppskattad av de boende.  Det är en verklig och bra affärsrelation med en förståelse för respektive verksamheters kärnaffär.

Läs mer om Creativa Gemenskapens kooperativ här! 

Lämna ett svar