Nya perspektiv på nytta

Vad är egentligen en nyttig affär? Det var ämnet för Nyttigaste Affärens frukostseminarium i Stockholm den 30 augusti. Tre föreläsare bidrog med olika perspektiv på vad det är som får allt fler företag att vilja göra samhällsnytta.

Maria Sköld från kommunikationsbyrån Spoon pekade på fem trender som driver företag att ta större ansvar. Den kanske viktigaste och mest underskattade handlar om engagemang – fler och fler företag inser att framgång kräver engagerade medarbetare. Och att många vill vara delaktiga i samhällsnyttiga affärer. Ny forskning visar dessutom att bra berättande kan stärka engagemang och sammanhållning. Maria Skölds presentation hittar du här!

Christina Wahlström, hållbarhetsstrateg på Skandia och stiftelsen Idéer för livet, varnade för frasen ”Vi har inte råd”. Livförsäkringsbolaget Skandia har tillsammans med universiteten i Umeå och Uppsala räknat på värdet av förebyggande sociala insatser. Att exempelvis hjälpa utsatta unga lönar sig redan på kort sikt. Skandia har också tagit fram en livsstilskalkylator, för den som vill beräkna de ekonomiska vinsterna av livsstilsförändringar.  Christina Wahlströms presentation finns här

Eva Carlsson från Tillväxtverket pratade om hur myndigheten arbetar för att främja hållbar tillväxt, oavsett om det handlar om den sociala, den miljömässiga eller den ekonomiska dimensionen. Det är också något som intresserar allt fler företag. Enligt Tillväxtverkets undersökning bedriver hälften av de svenska företagen ett aktivt hållbarhetsarbete. Samma rapport visar att de hållbara företagen är mer innovativa och tillväxtinriktade än andra. Eva Carlssons presentation finns här! Och rapporten för Hållbart företagande finns här.

Ebba Westerberg från Coompanion ledde seminariet och berättade om erfarenheterna hittills från priset Nyttigaste Affären. Dessutom uppmanade hon alla som känner till en samhällsnyttig affär att nominera den till 2017 års pris.

 

 

 

 

 

Kommentera