Frågor & svar om Nyttigaste Affären

Vad är Nyttigaste Affären?

Nyttigaste Affären är ett pris som instiftades 2015 för att lyfta fram hur företag kan göra verkligt nyttiga affärer – för sig själva, för kunderna och för samhället. Initiativtagarna var bostadsföretaget HSB Göteborg och den ekonomiska föreningen Coompanion. År 2020 är HSB och Tillväxtverket värdar för priset.

Nominera här!

Vilka kan få priset?

Det som belönas är ett affärssamarbete, så vinnarna är alltid minst två. Åtminstone en av aktörerna ska drivas demokratiskt, med samhällsnytta som drivkraft. Vinnarna ska ha en affärsrelation som ger ett mervärde – det kanske till exempel är klimatsmart eller skapar jobb åt personer långt från arbetsmarknaden.

Hur gör jag för att nominera?

Om du känner till ett affärssamarbete som förtjänar pris kan du nominera här. Sista nomineringsdagen är den 16 oktober 2020!

 Hur började det?

Första gången priset Nyttigaste Affären delades ut var 2015. Då hette vinnarna Räddningsmissionen och hotell Gothia Towers.

År 2016 delade Nyttigaste Affären ut både ett pris och ett hedersomnämnande. Hedersomnämnandet gick till det sociala företaget Entrévärdarna och Länstrafiken Norrbotten, som samarbetar kring tryggare sjuktransporter.

Läs mer under fliken ”Vinnarna”,  där alla pristagare år för år presenteras.

Hur utses vinnarna?

Alla nomineringar gås igenom av en jury, som fattar beslut gemensamt. Bland annat beaktar de idéns genomslagskraft och originalitet. Affärsrelationen ska ha betydande effekt, genom sin varaktighet eller kontinuitet eller genom affärens storlek. Dessutom ska den vara väl kommunicerad, internt och externt.

Jonas Carlehed hållbarhetschef IKEA Sverige

 

tove nordström

Tove Nordström kommunikationsansvarig, Social Entrepreneurship Forum

Eva-Lena Albihn vice vd Business Region Göteborg

Lars-Göran Andersson vd HSB Göteborg

Sven Bartilsson senior konsult Coompanion Göteborg

 Vem kan svara på fler frågor?

Ebba Westerberg på Coompanion är projektledare för Nyttigaste Affären och berättar gärna mer. Hon nås på ebba.westerberg@coompanion.se eller 031-704 38 23.